جزوه ژئودتیک و تحلیل شبکه مهندس ابراهیم راستگو

ژئودتیک و تحلیل شبکه یکی از درس‌های بسیار مهم و مفید در دوره کارشناسی نقشه برداری است. در این درس با بکارگیری سرشکنی در مسائل عملی نقشه برداری و روش‌های تحلیل و طراحی شبکه های نقشه برداری آشنا خواهید شود. کتابچه ای که در زیر در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، به بیان بررسی انتشار خطا در شبکه، روش‌های اندازه گیری زاویه، انواع خطا در اندازه گیری زاویه‌ها و روش برخورد با آن‌ها، پردازش‌های پس از سرشکنی، قابلیت اطمینان در شبکه، بررسی بیضی خطای نسبی و مطلق و منحنی پدال و ماتریس و درجه آزادی شبکه، طولیابی و خطاهای آن و تحلیل شبکه، در قالب ۴ فصل، که ۶۰ صفحه بوده پرداخته است.

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۲ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۶۰ صفحه

جزوه درس ژئودزي و محاسبات مهندس مهدی ایزدی

فصل اول : سيستمهای مختصات
ماتريس های دوران
ماتريس دوران سه بعدی
(ω,φ,κ) ماتريس های دوران
تبديل سيستم دست راستی به دست چپی
سيستم های مختصات
طبقه بندی سيستم های مختصات
سيستم مختصات قطبی
سيستم مختصات جغرافيايی
سيستم مختصات استوانه ای
سيستم های ژئوسنتريک
CIO (Conventional International Origin) قطب متوسط
نصف النهار متوسط گرينويچ
( Average Terrestrial ؛ AT يا CT) سيستم مختصات متوسط ژئوسنتريک
(IT) سيستم مختصات لحظه ای ژئوسنتريک
(G) سيستم مختصات ژئودتيک
تطابق سيستم ها
انواع عرض ها در ژئودزی
بدست آوردن رابطه بين مختصات کارتزين و منحنی الخط
تبديل منحنی الخط به کارتزين)) x,y,z به φ,λ,h تبديل
تبديل مختصات از منحنی الخط به مستقيم الخط و برعکس
شعاع اويلر
(α) آزيموت ژئودتيکی
سطوح مختصات ژئودتيکی
(θ) زاويه انحراف قائم
مولفه های زاويه انحراف قائم
سيستم های توپوسنتريک
(LALocal Astromical) -1 سيستم مختصات نجومی محلی
(LG  Local Geodetic) -2 سيستم مختصات ژئودتيکی محلی
تبديلات بين سيستم های مختصات
معادلات لاپلاس
تعريف ديتوم
تبديل ديتوم
خم های روی بيضوی
تصحيحات
انواع تصحيحات
تصحيح فيزيکی
تصحيح هندسی
تصحيح ژئودزيک
معادله يک خم بر اساس طول قوس
تصحيحات طولی
فصل دوم : محاسبات مختصات روی بيضوی
محاسبات مختصات روی بيضوی
مسأله مستقيم
مسأله معکوس
روش گاوس
روش پواسن
مسئله مستقيم گاوس
مسئله معکوس گاوس
فصل سوم : سيستم های تصوير
سيستم های تصوير متشابه
مروری بر اعداد مختلط
مروری بر هندسه ديفرانسيل
کميت های اصلی گاوس
زاويه بين مدارات و نصف النهارات
معرفی صفحه ايزومتريک
روش نيوتن برای محاسبه ريشه يک معادله
(Scale Factor) تعريف ضريب اشل
ضريب مقياس
تقارب نصف النهاری
بررسی مختصری بر سيستمهای تصوير
سيستم تصوير مرکاتور
(loxodrome) منحنی لوکسدروم
ويژگی های اساسی
(TM) 2) سيستم تصوير ترانسورس مرکاتور
(UTM) 3) سيستم ترانسورس مرکاتور جهانی
ضريب مقياس

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۱٫۲ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۴۷ صفحه

جزوه کاداستر (Cadaster) مهندس ابراهیم راستگو

کتابچه کاداستری که در زیر در اختیار شما دوستان قرار گرفته شده است هنوز در حد مناسب از لحاظ نکات روز کاداستر نمی‌باشد که سعی می‌شود در آینده ای نزدیک این جزوه در حد مناسبی برای استفاده شما دوستان برسد.  این کتابچه در ۴ فصل دارای  ۴۹ صفحه تالیف گردیده است.

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۱٫۴ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۴۹ صفحه

جزوه کارگاه محاسبه و ترسیم ۴ مهندس ابراهیم راستگو

درس کارگاه محاسبه و ترسیم ۴ یکی از دروس کاردانی نقشه برداری می باشد این درس در اصل یک کارگاه حل تمرین مسائل مسیر و به عبارتی مکمل درس نقشه برداری مسیر می باشد. در این کتابچه سعی شده مسایل مسیر و نکات آن آورده شود. این کتابچه دارای شش فصل و یک فصل پیوست در ۹۷ صفحه می باشد.

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۳٫۸ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۹۷ صفحه

جزوه کارگاه محاسبه و ترسیم ۵ مهندس ابراهیم راستگو

با توجه به اینکه رعایت سرفصل در س کارگاه محاسبه و ترسیم ۶ برای دانشجویان کاردانی نقشه برداری بسیار مشکل می‌باشد در دانشگاه‌های مختلف اساتید گرامی به نحوی دروس سرفصل‌های دیگری را جایگزین این سرفصل می‌نمایند. من نیز با توجه به کاربرد نرم افزار اکسل در حل مشکلات نقشه برداری و نیز آماده به کار بودن دانشجویان جهت ورود به بازار این رشته اقدام به آموزش این نرم افزار در سرفصل در س کارگاه محاسبه و ترسیم ۶ نموده‌ام که جزوه این درس برای کلیه دانشجویان به خصوص دانشجویان رشته نقشه برداری می‌تواند مفید باشد

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۲٫۹ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۶۰ صفحه

جزوه درس نقشه برداري ۱ مهندس مهدي ايزدي

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ، ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۲٫۲ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۶۱ صفحه

جزوه نجوم ژئودتيک ترجمه و تأليف مهندس محمد کريم

جزوه نجوم ژئودتیک ترجمه و تألیف جناب آقای مهندس محمد کریم نامی آشنا برای کسانی است که به مباحث نجوم و ژئودزی می پرردازند
اگر چه این کتاب با خطی زیبا نگارش شده بود اما بواسطه گذشت زمان کیفیت متون نوشته شده پایین آمده بود تا اینکه عزیزانمان در انجمن علمی نقشه برداری دانشگاه زنجان در اقدامی زیبا مطالب را تایپ و به صورت فایل PDF در اختیار علاقه مندان به نجوم و ژئودزی قرار دادند
عمده مطالب تدریس شده در درس نجوم ژئودزی برگرفته از این مطالب است

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۲٫۹ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۹۱ صفحه

جزوه نقشه برداری زیرزمینی (Underground Survey) مهندس راستگو

در این جزوه سعی بر آن بوده که مسائل تئوری و کاربردی نقشه برداری زیرزمینی در قالب شش فصل (۷۳ صفحه) بیان گردد. فصلهای این جزوه شامل موارد زیر می باشد:
    فصل ۱
مقدمه
تعریف نقشه‌برداری زیرزمینی
شرایط ویژه عملیات زیرزمینی
انواع تونل‌ها از لحاظ موارد کاربرد
    فصل ۲
اصطلاحات نقشه‌برداری زیرزمینی
عملیات نقشه‌برداری زیرزمینی
گروه‌های تخصصی که در طراحی یک پروژه زیرزمینی (تونل) مشارکت دارند
        فصل ۳
نقش نقشه‌بردار در عملیات زیرزمینی (معادن)
ایستگاه گذاری در نقشه‌برداری زیرزمینی
روش‌های حفاری تونل
دستگاه TBM
عملیات بعد از حفاری
روش‌های هدایت ارتفاعی و طولی تونل بدون استفاده از سیستم مختصات
جبهه‌های کار در عملیات زیرزمینی
محاسبه ضخامت لایه معدنی
کارهایی که در یک عملیات نقشه‌برداری زیرزمینی انجام می‌شود را می‌توان به دسته‌های کلی زیر تقسیم کرد
A) علامت گذاری نقاط
B) اندازه‌گیری فاصله
C) اندازه‌گیری زاویه
روش‌های خارج از ایستگاهی
    فصل ۴
D) تعیین وضعیت یک امتداد در زیر زمین به کمک نقاط در سطح زمین
۱) استفاده از منشور گونیا ساز
۲) استفاده از دوربین زنیت نادیر یا شاقول لیزری
۳) استفاده از دو شاقول
الف) استفاده از مشاهدات یک ایستگاه (استفاده از مثلث ویزباخ)
ب) استفاده از مشاهدات دو ایستگاه (استفاده از چهار ضلعی هاوس)
۴) استفاده از سه شاقول
۵) استفاده از روش پیمایش
E) تعیین وضعیت یک امتداد در زیر زمین به کمک دستگاه‌های امتداد سنج
روش‌های بدست آوردن شمال حقیقی با ژیروسکوپ
الف) روش نقطه بازگشت
ب) روش عبور
    فصل ۵
F) انتقال ارتفاع از سطح زمین به زیر زمین
۱) انجام ترازیابی
الف) ترازیابی مستقیم
ب) ترازیابی غیر مستقیم (مثلثاتی)
ج) استفاده از متر یا سیم‌بکسل مدرج آویزان
د) روش پاندولی
    فصل ۶
G)برداشت مقطع تونل
A)روش افست
B) روش قطبی
C)روش لیزری
D) روش فتوگرامتری برد کوتاه
تعیین دقت مختصات دو بعدی ایستگاه n ام پیمایش
خصوصیات وسایل و تجهیزات نقشه‌برداری زیر زمین

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۵٫۴ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۷۳ صفحه

جزوه ترازیابی دقیق مهندس راستگو

ترازیابی دقیق و ایجاد شبکه ملی ارتفاعی از ملزومات هر کشور و اساس بسیاری از مطالعات می‌باشد. در کشور ما سازمان نقشه برداری کشور مسئول ایجاد شبکه ملی ارتفاعی می‌باشد و می‌توان گفت که تقریباً تمامی ترازیابی دقیق در کشور توسط این سازمان صورت گرفته است.
ترازیابی دقیق یکی از کارهای بسیار دقیق در رشته نقشه برداری می‌باشد و در کمتر مؤسساتی به آموزش آن پرداخته می‌شود. در این کتابچه سعی بر آن بوده است که کلیاتی جامع از ترازیابی دقیق، دستگاه‌های آن، روش‌های اجرا، و بررسی خطاهای آن‌ها بیان گردد. این کتابچه دارای چهار فصل در ۵۴ صفحه می‌باشد.
فصل ۱
مقدمه
تاریخچه
روش‌های انجام ترازیابی در نقشه برداری
کاربردهای ترازیابی دقیق
مشاهدات ترازیابی
آشنایی با وسایل ترازیابی
عدد ژئوپتانسیل
سیستم‌های ارتفاعی
اهداف ترازیابی درجه ۱ و ۲ و ۳
شبکه‌های تراز یابی
جدول استاندارد شبکه‌های ارتفاعی
جدول استاندارد ساختمان ایستگاه‌های ترازیابی
طراحی و شناسائی مسیرهای تراز یابی درجه یک
نام گذاری لوپ‌ها و خطوط و ایستگاه‌های درجه یک
کارت شناسائی ایستگاه
جدول استانداردهای ترازیابی
دستگاه‌های اندازه گیری و وسایل مورد نیاز
ترازیاب مکانیکی N3 ویلد
فصل ۲
خطاها در ترازیابی دقیق
کنترل ابزار ترازیابی دقیق
الف) تست و کالیبراسیون شاخص
ب) تنظیم سه پایه
ج) تنظیم تراز کروی تراز یاب
د) کنترل و تنظیم تراز کروی شاخص
ه) کنترل و تنظیم کلیماسیون دستگاه ترازیاب
فصل ۳
اندازه گیری
الزامات در اندازه گیری
تصحیحات
فصل ۴
سیستم‌های ترازیابی رقومی
الگویتم های مربوط به استخراج اطلاعات بارکد در ترازیاب‌های رقومی
منابع خطا در ترازیاب‌های رقومی
تنظیم خطای کلیماسیون
تخلیه داده‌های ذخیره شده در حافظه ترازیاب دیجیتال
مقایسه دو سیستم اپتیکی و رقومی بکار رفته در شبکه سراسری
کلمات اختصاری

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۳٫۷ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۵۴ صفحه

جزوه درس نقشه برداري ۲ نظری مهندس راستگو

برای کسانی که می‌خواهد با نقشه برداری در سطح دو آشنایی پیدا کنند این کتابچه می‌تواند مفید واقع شود. این کتابچه توسط مهندس راستگو در ۶۱ صفحه تألیف گردیده است. مطالب این کتابچه شامل موارد زیر می‌باشد:

روش‌های اندازه‌گیری طول
A-روش‌های محاسباتی و ترسیمی
B- روش‌هایاندازه‌گیری طول به صورت مستقیم
C- روش اندازه‌گیری طول با استفاده از دستگاه‌های اپتیکی
D- روش استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۲٫۵ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۶۱ صفحه

جزوه کلیات تعدیل و سرشکنی دکتر هاشمی فراهانی

این جزوه توسط دکتر هاشم فراهانی تدریس گردیده است.

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۱۱ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۱۳۶ صفحه

جزوه تئوری خطاها مهندس ابراهیم راستگو

این جزوه یکی از بهترین منابع برای کنکور میباشد که توسط مهندس ابراهیم راستگو تهیه شده است.

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۳٫۶ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۷۱ صفحه

تعديل و سرشكني و نقشه برداري ژئودتيك مهندس سعادت (تمرینات)

این جزوه شامل تمرینات کاملی از تعديل، سرشكني و نقشه برداري ژئودتيك مهندس سعادت میباشد.

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۰٫۷ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۳۰ صفحه

راهنمای استفاده از سیستم مختصات UTM

این جزوه شامل توضیحاتی بسیار ساده و روان میباشد که حتی برای افرادی که دانشی در مورد نقشه برداری ندارند، قابل استفاده میباشد.

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۰٫۳ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۴ صفحه

جزوه سرشکنی دکتر کریمی

این جزوه به صورت صفحات زوج و فرد اسکن شده است که پس از دانلود و پرینیت، میتوانید به صورت کامل درآورید.

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۰٫۴ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۵۶ صفحه

ایجاد پیمایش شبکه دقیق با استفاده از پیلار ژئودزی

۱- انواع شبکه های ژئودزی
شبکه نقاط ژئودزی به شبکه ای از نقاط ثابت روی سطح زمین گفته میشود که به نام نقاط کنترل معروف است . موقعیت این نقاط در چارچوب عملیات ژئودزی با مختصات آن نقطه تعیین میشود . دو نوع شبکه نقاط ژئودزی سراسری موجود است ، یکی دارای مختصات پلانیمتری (افقی) و دیگری دارای مختصات ارتفاعی . نقاط ژئودزی پلانیمتری دارای مختصات معین X و Y و نقاط ژئودزی ارتفاعی به صورت بنچ مارکهای ( نقاط نشانه در نقشه برداری که به صورت بتنی است) دارای ارتفاع معین ، H است .
۲- شبکه نقاط ژئودزی پلانیمتری (افقی)
شبکه نقاط پلانیمتری با روشهای مثلث بندی ، سه ضلعی بندی و پلی گن سنجی ایجاد میشود .
الف / مثلث بندی : مثلث بندی در شبکه ای از مثلث به وجود می آید . در این روش همه زوایای مثلث و بعضی از اضلاع آن اندازه گیری میشود .
ب/ سه ضلعی بندی : اگر در مثلث بندی تنها اضلاع مثلث ها اندازه گیری شود .
ج/ پلی گن سنجی : این روش برای ایجاد نقاط جدید ژئودزی از طریق پیمایش بین نقاط ژئودزی اولیه به کار میرود . در این روش فاصله همه اضلاع و همچنین زوایای پیمایش اندازه گیری میشود .
۳- شبکه نقاط نجومی ژئودزی
در شبکه نقاط نجومی ژئودزی درجه یک نوارهای مثلث بندی در امتداد نصف النهارها و مدارها تشکیل میشود . این ردیفهای شبکع مثلث بندی به شکل پلی گن همدیگر را قطع میکنند . این گونه تقاطع ها در فاصله هر ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلومتر اتفاق می افتد . مناطق خالی بین نقاط ژئودزی درجه اول از شبکه مثلث بندی نقاط ژئودزی درجه دوم پر میشود و به همین ترتیب تا نقاط ژئودزی درجه چهارم ادامه مییابد . در این روش لازم است حداقل دو پایه مبنا (Base Line) برای اتصال این شبکه به شبکه دارای درجه درجات بالاتر ایجاد و اندازه گیری شود . نقاط شبکه ژئودزی سراسری باید با پراکندگی یکنواخت در سطح منطقه نقشه برداری انتخاب شود و از هر نقطه حداقل ۳ نقطه قابل رؤیت باشد .
۴- نقاط متراکم ژئودزی
شبکه های متراکم ژئودزی به شبکه های مثلث بندی و پیمایش درجات یک و دو تقسیم میشود . این شبکه ها بر اساس مثلث بندی ، سه ضلعی بندی یا تقاطع به وجود می آیند . شبکه نقاط متراکم معمولاً مابین نقاط ژئودزی سراسری کشور ایجاد میشود .
۵- شبکه نقاط کنترل نقشه برداری
چنین شبکه هایی به منظور تعیین موقعیت تفصیلی بناها ، مثلاً انتقال بناهای مهندسی ، روی زمین ایجاد میشوند .شبکه نقاط نقشه برداری با روش تقاطع به کمک نقاط ژئودزی که درجات دقت متفاوت دارند ، پیمایش با تئودولین ، تخته سه پایه و ایجاد شبکه های مختلف هندسی به وجود می آید . دقت اندازه گیری زاویه در این نوع شبکه بین ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه و دقت نسبی اندازه گیری اضلاع نیز ۱:۳۰۰۰ است که بنا به اهداف کار و روشهای اندازه گیری از این مقدار نیز کمتر میشود .
۶- شبکه سراسری نقاط ارتفاعی ژئودزی
روش اصلی تعیین نقاط شبکه ارتفاعی از طریق ترازیابی است . شبکه سراسری نقاط ارتفاعی شامل ترازیابی درجه یک تا چهار است .
ترازیابی درجه یک ترازیابی بسیار دقیق است . با استفاده از تکنیک های جدید میتوان ترازیابی دقیق را با دقت ۵/۰ میلیمتر در کیلومتر انجام داد .
ترازیابی درجه دو معمولاً برای راه آهن ، شاهراه ها استفاده میشود . در ترازیابی درجه دو خطای مطلق عملیات ترازیابی از مقدار ۵رادیکالL میلیمتر نباید زیادتر شود . ۵ میلیمتر خطای مجاز در یک کیلومتر و L طول مسیر ترازیابی به کیلومتر است .
شبکه ترازیابی درجه سه بین شبکه ترازیابی درجه دو احداث میشود . خطای مجاز ترازیابی درجه سه ۱۰ رادیکال L میلیمتر است .
شبکه ترازیابی درجه چهار ، که در نقشه برداری توپوگرافی استفاده میشود ، دارای خطای مطلق ۲۰ رادیکال L میلیمتر است .
بنچ مارکها و علائم نقاط ارتفاعی با توجه به درجات مختلف ترازیابی با علائم پیش ساخته روی زمین نصب میشود . فواصل این بنچ مارکها برای دقتهای بالا و در مناطق کوهستانی بین ۵۰ تا ۸۰ کیلومتر است . فاصله بین بنچ مارکهای نقاط شبکه ارتفاعی درجه سوم وچهارم بین ۵ و ۷ کیلومتر است و در مناطق ناهموار به ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر میرسد .

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۲٫۶۷ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۴۴ صفحه

جزوه ژئودزی ماهواره ای میرقاسم پور

جزوه ژئودزی ماهواره ای میر قاسم پور

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۲ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۳۵ صفحه

کتاب ژئودزی ماهواره ای به زبان انگلیسی

دانلود کتاب ژئودزی ماهواره ای به زبان انگلیسی

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۶٫۸ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۶۱۲ صفحه

کتاب نقشه برداری ژئودتیک تالیف استاد بهزاد به نبیان

دانلود کتاب نقشه برداری ژئودتیک تالیف استاد بهزاد به نبیان

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۳٫۲ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۹۹ صفحه

جزوه آمادگی کارشناسی ارشد دروس فتو گرامتری و دورکاوی

دانلود جزوه آمادگی کارشناسی ارشد دروس فتو گرامتری و دورکاوی

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۱۲ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۷۴ صفحه

جزوه ژئودزی ماهواره ای دکتر یحیی جمور

دانلود جزوه ژئودزی ماهواره ای دکتر یحیی جمور

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۵٫۸ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۱۹۴ صفحه

جزوه نقشه برداری و عملیات دانشجویی

دانلود جزوه نقشه برداری و عملیات دانشجویی

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۱٫۷ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۱۳ صفحه

جزوه نجوم ژئودتیک دکتر محمد کریم

دانلود جزوه نجوم ژئودتیک دکتر محمد کریم

مشخصات فایل دانلود:
حجم: ۳ مگابایت
نسخه: PDF
تعداد صفحه: ۹۱ صفحه

دانلود کتابهای نقشه برداری سال دوم هنرستان

کتاب های هنرستان رشته نقشه برداری که به تازگی تغییر یافته اند، حاوی مطالب و مباحث بسیار مهم علوم ژئوماتیک هستند.
خواندن این کتابهای مفید رو به همه فعالان در عرصه ژئوماتیک توصیه می کنم، خصوصا اونهایی که از رشته پایه ریاضی به این رشته آمده اند و حتی اونهایی که هنرستانی بودن و در هنرستان هم رشته نقشه برداری بودن. مطالب این کتابها به روز، سنگینتر و مفیدتر شده اند، خصوصا کتاب ” کاربرد رایانه در نقشه برداری” که تالیف جناب آقای مهندس سلیم آبادی هست، در این کتاب آموزش Civil 3D هم آورده شده.

دانلود کتابهای نقشه برداری سال سوم هنرستان

کتاب های هنرستان رشته نقشه برداری که به تازگی تغییر یافته اند، حاوی مطالب و مباحث بسیار مهم علوم ژئوماتیک هستند.

خواندن این کتابهای مفید رو به همه فعالان در عرصه ژئوماتیک توصیه می کنم، خصوصا اونهایی که از رشته پایه ریاضی به این رشته آمده اند و حتی اونهایی که هنرستانی بودن و در هنرستان هم رشته نقشه برداری بودن. مطالب این کتابها به روز، سنگینتر و مفیدتر شده اند، خصوصا کتاب ” کاربرد رایانه در نقشه برداری” که تالیف استاد جناب آقای مهندس سلیم آبادی هست، در این کتاب آموزش Civil 3D هم آورده شده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>